Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is het orgaan dat het huidige bestuur van Kraket controleert. In de RvC zitten oud-bestuursleden van Kraket, die het dagelijks bestuur van advies kunnen voorzien en hen kunnen sturen ten behoeve van de langetermijnstrategie en -doelstellingen van Kraket. De RvC kiest haar eigen leden.

Commissieleden:

close
Wachtwoord vergeten