en

Kraket

Algemene voorwaarden lidmaatschap en websitegebruik Kraket

  1. Uitsluitend leden van de studievereniging Kraket hebben toegang tot de voor niet-leden afgesloten functies, zoals het tentamenarchief en de activiteiten.
  2. De persoonlijke gegevens van leden worden uitsluitend gebruikt voor het ledenbestand van studievereniging Kraket. Het ledenbestand wordt gebruikt voor correspondentie vanuit Kraket, met betrekking tot activiteiten en mailings van sponsoren. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van het desbetreffende lid aan derden verstrekt.
  3. Noch het bestuur van Kraket, noch de Internetcommissie is aansprakelijk voor eventuele fouten in tentamens, uitwerkingen en/of samenvattingen.
  4. Betaling voor de activiteiten kan geschieden in de Kraketkamer of door middel van een eenmalige machtiging op de website.
  5. Leden verklaren hierbij de gegevens naar alle juistheid te hebben ingevuld.
  6. Bestuursleden behouden het recht om het profiel van een lid te verwijderen, wanneer deze zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Hiervan zal het lid op de hoogte worden gesteld.
  7. De penningmeester van Kraket heeft het recht om via een machtiging een boete te innen. Dit zal enkel gebeuren wanneer een lid zonder geldige reden niet komt opdagen bij een activiteit. Deze boete bedraagt tweemaal het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit, tenzij anders vermeld.
  8. Tentamens, uitwerkingen en samenvattingen voorzien van het watermerk van Kraket zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en het is niet toegestaan om deze op een andere website dan de officiële website van Kraket te verspreiden.
  9. Als een lid het niet eens is met een afschrijving, heeft het lid een maand de tijd om zijn of haar bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Dit moet wel ten alle tijden gemeld worden aan de penningmeester van Kraket door middel van een mail naar penningmeester@kraket.nl

Hoofdsponsors

Finaps
MIcompany